Lid worden?

Het lidmaatschap van V&VN Opleiders bedraagt € 41,00.
Wil je ook het tijdschrift O&G ontvangen? Dan bedraagt het lidmaatschap € 81,00. 

Missie

De missie van V&VN Opleiders is: 

Opleiders van de verpleegkundigen en verzorgenden:
- In staat stellen hun beroep professioneel uit te voeren
- In staat stellen kennis en ervaringen te delen op het gebied van opleiden in de zorg
- In staat stellen actief verbinding en aansluiting te zoeken met stakeholders op het gebied van vakinhoudelijk onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en de beroepspraktijk.

Speerpunten

Voor de periode 2018- 2019 zijn de volgende speerpunten bepaald:

Deze speerpunten zullen opgepakt worden door de verschillende commissies en zullen wellicht als thema worden besproken tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten. 

1.  Het realiseren van maatschappelijke erkenning

Maatschappelijk positie versterken door mee te denken/aan tafels te zitten waar we mee kunnen denken en input kunnen leveren en teruggeven aan leden.

2.  Actieve dialoog met (potentiële) leden

Actief gebruik maken van social media zoals Linked In, twitter en Facebook om de leden te informeren en te betrekken bij thema's en daaruit voortvloeiende activiteiten zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijks congres en de regiobijeenkomsten.  

3.   Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau

De stichting verstaat hieronder dat verpleegkundigen en verzorgenden hun kennis met elkaar kunnen delen, elkaar inspireren en elkaar informeren over de ontwikkelingen en best practicus in de gezondheidszorg en het onderwijs. Het leren en lenen van elkaar staat hierin centraal.