Bestuurslid: Erik Jansen

Ik ben Erik Jansen, verpleegkundige, en sinds 2008 werkzaam als (hoge)schooldocent op de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben sterk betrokken bij de inhoud en organisatie van het praktijkleren op de Academie, en merk dat onderlinge afstemming tussen alle betrokkenen bij het praktjkleren sterk gewenst is. Studenten (van de verschillende niveau's), werkbegeleiders, praktijkopleiders, docentbegeleiders...allemaal spelen we een belangrijke rol in het opleiden van verpleegkundigen. In de snel veranderende wereld om ons heen (decentralisatie, nieuwe beroepsprofielen, nieuw opleidingsprofiel van de hbo-v's) is en blijft afstemming over lange termijn doelen en ambities cruciaal. Ik wil als bestuurslid van V&VN Opleiders ervoor zorgen dat ons gemeenschappelijk belang, namelijk nu en in de toekomst  aanstaande verpleegkundigen goed opleiden, ook een gemeenschappelijk belang blijft. We hebben elkaar en elkaars expertise hard nodig.  Mijn mailadres is penningmeester.opleiders@venvn.nl

Penningmeester: Nicole Janmaat

------

Bestuurslid: Hettie de Jongh

Hettie de Jongh, verpleegkundige en onderwijskundige, werkervaring als verpleegkundige, zorgmanager, docent en opleidingsmanager. Nu docent hbov.

 


Bestuurslid: Els Grijmans

Sinds 2016 ben ik als bestuurslid betrokken bij de V&VN Opleiders.Ik ben sinds 2003 werkzaam bij Hogeschool Leiden als docent verpleegkunde. Ik ben opgeleid als hboverpleegkundige en na 13 jaar werkzaam te zijn geweest in meerdere velden van de gezondheidszorg besteed ik mijn tijd aan mijn tweede grote passie: opleiden van verpleegkundigen en sinds 4 jaar het opleiden van verpleegkundig specialisten op de masteropleiding.Mijn interesse gaat uit naar het verbinden van de praktijk met het onderwijs en heb dan ook onderzoek gedaan naar verschillende zorginnovatiecentra in het kader van mijn masterstudie onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.Ik zet mij graag in voor de positionering en deskundigheidsbevordering van de opleiders in de gezondheidszorg en vanuit de commissie netwerkbijeenkomsten heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de regiobijeenkomsten. Daarnaast  houd ik mij bezig met de PR van ons bestuur.