Onderwijs en Gezondheidszorg

V&VN Opleiders heeft al jarenlang een band met het vakblad Onderwijs en Gezondheidszorg. Bestuurslid Jacqueline Dijkstra is hoofdredacteur van O&G. Leden van V&VN Opleiders kunnen tegen een gereduceerd tarief een abonnement op O&G krijgen. 

O&G dient de professional die zich in het onderwijs- en de zorgpraktijk bezighoudt met de opleiding en de verdere ontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden in de zorg- en welzijnsector.

De redactie van O&G: Ineke van Aken, Ans Grotendorst, Joke van der Meer, Inge Pool, Mariel Rondeel, Astrid Schat en Tineke Schoot. 

O&G verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 1100 exemplaren. Uitgever is BPM Medica.

Voor meer informatie zie de website van O&G. Hier zijn de geplaatste artikelen te vinden. 

U kunt ook contact opnemen met hoofdredacteur Jacqueline Dijkstra via redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl