Praktijkbegeleiding in de zorg

Op deze pagina vind je informatie over praktijkbegeleiding in de zorg en een aantal aanbieders van opleidingen/ trainingen op het gebied van praktijkopleiden

Basisworkshops voor praktijkbegeleiders

Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseert SBB incompanyworkshops voor praktijkopleiders die studenten begeleiden in de beroepspraktijk.

De workshops leveren de basiskennis en -vaardigheden die een  praktijkopleider nodig heeft om mbo-studenten te begeleiden. De
workshopmodules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Deelname is kosteloos.
In het najaar van 2016 kunnen individuele praktijkopleiders zich aanmelden voor een workshop in de regio.  Voor meer informatie zie de website van s-bb

Praktijkopleider ROC Midden Nederland

Heb je ruime ervaring in de zorg- en welzijnssector en ben je  gemotiveerd om toekomstige beroepsbeoefenaars in hun beroepspraktijkvorming en werk te begeleiden bij hun leerproces? Wil jij je huidige positie verbreden en de mogelijkheden binnen je werk  vergroten? Ben je enthousiast en wil je dat overbrengen naar collega's, werkbegeleiders en leidinggevenden? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou!

De opleiding kent vier kerntaken waarbinnen je werkt aan het ontwikkelen van je competenties. Deze competenties zijn onder andere aannemen/introduceren, begeleiden/beoordelen, leervoorwaarden creëren, zorgdragen voor kwaliteit, eigen deskundigheid bevorderen, werkbegeleiders coachen, plannen/organiseren, samenwerken en groepsgericht werken. 

Meer informatie over de opleiding vind je hier

Praktijkopleider (niv 4) Albeda college Rotterdam

De praktijkopleider is verantwoordelijk voor het totale leerproces van de deelnemers in de organisatie. Als praktijkopleider vervul je een spilfunctie in het opleiden in de praktijk. Je werkt voortdurend aan het evenwicht tussen de belangen van de deelnemer (BOL/BBL) binnen de eigen organisatie en de onderwijsinstelling. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het BPV-beleidsplan in de organisatie.

Je instrueert en ondersteunt de werkbegeleiders bij hun opleidingstaken. Je werkt samen met de onderwijsinstelling en bent contactpersoon voor de opleiding.

Je coördineert en bewaakt het leertraject van de deelnemer (BOL/ BBL) en zorgt ervoor dat in de eigen organisatie de deelnemers (BOL/BBL)  begeleid worden. Tussentijds en na afloop van de BPV  (beroepspraktijkvorming) evalueer je samen met de deelnemer (BOL/ BBL)  en de werkbegeleider het leertraject.

Meer informatie over de opleiding vind je hier


Post HBO praktijkopleider zorg en welzijn InHolland

Post HBO opleiding: praktijkopleider in zorg en welzijn:
Profiel: gedreven praktijkopleider in de gezondheidszorg of welzijnssector of ambities in deze functie, vaardigheden op het
vakgebied praktisch ontwikkelen, HBO denk- en ervaringsniveau.

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: De in de beroepsuitoefening gemaakte keuzes onderbouwen vanuit een gedegen visie op leren en leren in de praktijk, de beroepspraktijkvorming zodanig vormgeven dat deelnemers zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste beroepsbeoefenaren,  adequaat gebruik maken van moderne leerinstrumenten als portfolio en praktijkleerplan, opleidings- en coachingsactiviteiten inpassen in een competentiegericht leermodel, werkbegeleiders (en teams)  coachen op deskundigheid, organisatievragen en -ontwikkeling vertalen in scholingsvragen en opleidingsprogramma’s en hiermee een bijdrage leveren aan kwaliteitszorg

 Meer informatie over de opleiding vind je hier

Praktijkopleider in de gezondheidszorg Fontys

Toekomstige maar ook huidige collega’s coachen en begeleiden is een belangrijke taak van de praktijkopleider. Maatschappelijke en
onderwijskundige ontwikkelingen maken dat in deze functie kwaliteiten ten volle kunnen worden benut. Fundamenteel in de opleiding is het eigen vermogen om te leren.

Als praktijkopleider bereid je stagiaires en beginnend professionals voor op hun (toekomstige) beroepsuitoefening. Dit doe je door onderwijs en coaching. Hiervoor ontwerp je individuele- en groepsactiviteiten waarbij het leren-leren en zelfsturing uitgangspunten zijn. Een optimale leeromgeving is hiervoor nodig en jij weet hoe je dat kunt realiseren. Organiseren, coördineren, voorwaarden scheppen: daar liggen jouw kwaliteiten. Belangrijk hiervoor is dat je ook zelf kunt reflecteren op je eigen leerproces. Leren-leren houdt nooit op ook niet voor de praktijkopleider zelf.

Meer informatie over de opleiding vind je hier