Lid worden?

Het lidmaatschap van V&VN Opleiders bedraagt € 40,50. Wil je ook het tijdschrift O&G ontvangen? Dan bedraagt het lidmaatschap € 80,00. 

Missie

De missie van V&VN Opleiders is: 

Opleiders van de verpleegkundigen en verzorgenden:
- In staat stellen hun beroep professioneel uit te voeren
- In staat stellen kennis en ervaringen te delen op het gebied van opleiden in de zorg
- In staat stellen actief verbinding en aansluiting te zoeken met stakeholders op het gebied van vakinhoudelijk onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland en de beroepspraktijk.

Speerpunten

Voor de periode 2016- 2017 zijn de volgende speerpunten bepaald:

Deze speerpunten zullen opgepakt worden door de verschillende commissies en zullen wellicht als thema worden besproken tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten.
- Positionering van de praktijkopleider
- Internationalisering van onderwijs
- Best Practices ten aanzien van bijvoorbeeld Zorginnovatie centra in Nederland
- Opleiding en deskundigheid verzorgenden
- Link naar wetenschap- onderzoek- werkveld en de rol van opleiders hierin