Secretaris: Dianne van den Berg

Ik werk bij Avans Hogeschool als docent Verpleegkunde en ik vind dit een prachtig vak omdat hierin twee mooie dingen samen komen: de  dynamische wereld van de zorg èn het begeleiden van studenten bij hun ontwikkeling tot professional. Voordat ik startte als docent heb ik verschillende functies vervuld in de zorg zoals wijkverpleegkundige, indicatiesteller, transferverpleegkundige, teammanager in de ouderenzorg en adviseur bij een centrum voor maatschappelijke ontwikkeling. Mijn opleidingsachtergrond is HBO-V en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. De reden waarom ik me in wil zetten voor V&VN Opleiders is dat ik me graag in zet voor de verdere ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en meer specifiek voor de verdere professionalisering van het vak van opleider in de zorg. Ik draag het motto ‘een leven lang leren’ een warm hart toe en wil hieraan voor de opleiders in de zorg mijn bijdrage leveren.


Bestuurslid: Erik Jansen

Ik ben Erik Jansen, verpleegkundige, en sinds 2008 werkzaam als (hoge)schooldocent op de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool in Groningen. Ik ben sterk betrokken bij de inhoud en organisatie van het praktijkleren op de Academie, en merk dat onderlinge afstemming tussen alle betrokkenen bij het praktjkleren sterk gewenst is. Studenten (van de verschillende niveau's), werkbegeleiders, praktijkopleiders, docentbegeleiders...allemaal spelen we een belangrijke rol in het opleiden van verpleegkundigen. In de snel veranderende wereld om ons heen (decentralisatie, nieuwe beroepsprofielen, nieuw opleidingsprofiel van de hbo-v's) is en blijft afstemming over lange termijn doelen en ambities cruciaal. Ik wil als bestuurslid van V&VN Opleiders ervoor zorgen dat ons gemeenschappelijk belang, namelijk nu en in de toekomst  aanstaande verpleegkundigen goed opleiden, ook een gemeenschappelijk belang blijft. We hebben elkaar en elkaars expertise hard nodig.  Mijn mailadres is penningmeester.opleiders@venvn.nl

Bestuurslid: Christa Rijsdijk

Van oorsprong ben ik verpleegkundige, na het afronden van mijn opleiding ben ik door gegroeid naar afdelingsmanager is de ouderenzorg. Om aan deze rol een goede uitvoering te geven aan deze functie, maar ook omdat ik mezelf verder wilde ontwikkelen heb ik een opleiding management gevolgd. Het coachen van medewerkers maar ook leerlingen gaf mij de uitdaging waar ik op zoek naar was. Ik ben altijd op zoek gebleven naar uitdagingen voor mezelf, vooral waarin ik mezelf weer verder kon ontwikkelen en ben blijven leren. Sinds 2004 ben ik werkzaam als opleidingscoördinator in het Centrum voor Reuma Revalidatie Rotterdam en heb ik de kans gekregen om in die rol mooie ontwikkelingen tot stand te kunnen brengen. Niet alleen op het gebied van opleidingen, maar ook het neerzetten van kwaliteit en projecten en het borgen van verschillende kwaliteitsaspecten organisatiebreed. Waarbij valt te denken aan hygiëne en infectiepreventie, farmaceutische zorg maar ook de gehele bedrijfshulpverlening.
Mijn passie ligt bij het coachen en ontwikkelen van medewerkers, op allerlei punten. Het is goed om te zien hoe  medewerkers of leerlingen groeien, niet alleen door het volgen van een opleiding maar ook door intervisie of reflecteren naar eigen handelen. Dat was onder andere de reden om mij in december 2016 aan te sluiten bij het bestuur van V&VN opleiders. Maar ook om mee te denken over de verdere ontwikkeling van het verpleegkundige beroep en de rol van de opleider tijdens het opleidingsproces.